Historie

Sinds jaar en dag had Teuven een klein simpel dorpshuis, eigenlijk niet veel meer dan een schuur: knus, vol anekdotes, maar niet meer van deze tijd.

Eind negentiger jaren ontstond het idee om een nieuw dorpshuis te bouwen en op 21 januari 2000 werd de VZW Dorpshuis Teuven opgericht. Er volgden jaren van praten, ontwerpen, rekenen en overleg met gemeente en andere overheden, financiers, de kerk, het dorp en eindelijk, in 2005 kon worden gestart met de bouw. ZEH Deken Lemmens legde de eerste steen.
Bijna vier jaar lang werkten de inwoners van Teuven met eigen handen aan hun nieuwe dorpshuis. Zo werden bijvoorbeeld in augustus 2006 in één dag tijd alle pannen gelegd door 36 vrouwen en mannen uit het dorp.

Op 5 oktober 2008 wordt het nieuwe Dorpshuis Teuven geopend. Er staat dan een hypermodern bouwwerk waarin alle Teuvense verenigingen en clubs onderdak vinden en waarin onder andere gebruik wordt gemaakt van zonne-energie, grijs water voor de toiletten en aardwarmte voor de verwarming. Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Teuven is begonnen.